Ekstrabladet

Name Total
IAB - Fast ejendom 598,477
IAB - Fast ejendom - Ferieejendomme 98,383
IAB - Fast ejendom - Huse 132,744
IAB - Fast ejendom - Industriejendom 97,587
IAB - Fast ejendom - Køb og salg af fast ejendom 130,171
IAB - Fast ejendom - Kontor 95,441
IAB - Fast ejendom - Lejligheder 122,022
IAB - Fast ejendom - Sommerhus 108,847
IAB - Fast ejendom - Udlejning og leasing af fast egensom 132,112
IAB - Fast ejendom - Udlejningsejendomme 138,412