Ekstrabladet

Name Total
IAB - Fast ejendom 316827
IAB - Fast ejendom - Ferieejendomme 9347
IAB - Fast ejendom - Hotelejendomme 10626
IAB - Fast ejendom - Huse 53431
IAB - Fast ejendom - Industriejendom 14093
IAB - Fast ejendom - Jord og landbrug 22666
IAB - Fast ejendom - Køb og salg af fast ejendom 63785
IAB - Fast ejendom - Kontor 80859
IAB - Fast ejendom - Lejligheder 32810
IAB - Fast ejendom - Udlejning og leasing af fast ejendom 37602
IAB - Fast ejendom - Udlejningsejendomme 24192
IAB - Fast ejendom - Udviklingsområder 9358